யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர் (புறநானூறு)

யாதும் ஊரே ; யாவரும் கேளிர் ;
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா ;
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன ;
சாதலும் புதுவது அன்றே ; வாழ்தல்
இனிதுஎன மகிழ்ந்தன்றும் இலமே; முனிவின்,
இன்னா தென்றலும் இலமே;...Read More

       - கணியன் பூங்குன்றனார்

துன்ப மாலை (சிலப்பதிகாரம்)

ஆங்கு,
ஆயர் முதுமகள் ஆடிய சாயலாள்
பூவும் புகையும் புனைசாந்துங் கண்ணியும்
நீடுநீர் வையை நெடுமா லடியேத்தத்
தூவித் துறைபடியப் போயினாள் மேவிக் 5
குரவை முடிவிலோர் ஊரரவங் கேட்டு
விரைவொடு...Read More

       - இளங்கோவடிகள்

நினைவில்லாமல் வாழ்வாயா?

நீ தோல் மீது சரிந்த ஒரு தருணம்
நான் மரித்து கிடந்த ஒரு நேரம்…
நீ மருத்துப் பேசிய ஒரு தருணம்
நான் வெரித்து பார்த்த ஒரு மௌனம்…
நீ வெருத்து துரத்திய இத்தருணம்
நான் மரித்து கிடந்த ஒரு...Read More

       - சரன்

சுவரொட்டிகள்

இவற்றிக்கென்று
தனியிடம் உண்டு

முக்கியமாக‌
மூத்திரச் சந்துகள்...
பள்ளிக் கூடச் சந்துகள்...
பாதியில் நின்று போன‌
பாள‌ங்கள்...
பாலடைந்த கட்டிடங்கள்...
சாலையோரச்...Read More

       - கா.சரவணன்

அட போங்கய்யா...

நான் ஏன் கட்டனும்
நீயே கட்டு

என்னால‌ முடியாது...

உன்னால முடிஞ்சா கட்டு

முடியாது...
முடியாது...

அடி தடியாகிப் போகவே...

என்னப்பா அங்க தகராறு...
....
....
பூனைக்கு மணிக்கட்டுறது தான்

       - கா. சரவணன்

மனிதன்

ஆயிரம் பதில்களோடு காத்திருகிறான் கேள்விகளுக்காக,
தொடக்கத்திற்காக காத்திருகிறான் காரணங்களுடன்,
வெறும் கற்பனைகளோடு போரிட்டு ஜெய்க்கிறான், கடற்கரை கரையில் சாதனை சுவடுகள்
...Read More

       - தமிழ்

கவிதை

கவிதை எழுதுவது எப்படி என்று
புத்தகம் வெளியிட
இருக்கிறேன்..
பக்கங்கள் கிடையாது
அட்டை மட்டுமே
அதில் உன் புகைப்படம் .

       - படித்ததில் பிடித்தது

தேவதை

தேவதை கதை கேட்ட போதெல்லாம் நிஜமென்று நினைக்கவில்லை ...
நேரில் உன்னையே பார்த்த பின்புதான் நம்பி விட்டேன் மறுக்கவில்லை...

       - படித்ததில் பிடித்தது

படித்ததில் பிடித்தது

வெறும் நாரில் கரம் கொண்டு பூமாலை தொடுக்கிறேன்
வெறும் காற்றில் உளி கொண்டு சிலை ஒன்றை வடிக்கிறேன்
விடிந்து விட்ட பொழுதில் கூட விண்மீனை பார்க்கிறேன்
விருப்பமில்லா பெண்ணை எண்ணி உலகை...Read More

       - ராஜேந்தர்

இலக்கு

இது தான்
இப்படி தான்
என்று திட்டமிடுவதற்க்குள்

மறந்திருந்தேன்...

காலமறிந்து பயிரிடவும்
அறுவடை செய்யவும்
தெரிந்திருத்தல்
அவசியம்!

       - சீரமுதன்

Prev  1  2  3  4  Next