தகப்பன்

அப்பா!
டீச்சர்ட்ட எதும் சொல்லாதப்பா...
நான் நாலையிருந்து, ஒழுங்கா படிக்கிறேன்.

டீச்சர்:

உங்கள் மகன் சரியில்லை, கொஞ்சம் கண்டியிங்கள்.
சரி மேடம்,...Read More

       - மஞ்சுளா

Prev  1  Next >